Пътеводител на хубавите неща Blog

5piesi

Пет пиеси от Елин Рахнев

Не са много пиесите, които са еднакво интересни и като текстове за четене, и като сценична реализация. Тези пет пиеси обаче ще...